Choose language

Choose language

Om CAT KIT

KAT-kassen og den tilsvarende KAT web-app er værdifulde hjælpe- og samtaleværktøjer, når følelser, tanker, handlemønster eller socialt samvær er blevet et problem i hverdagen. 

Bruges i dag af mange private – f.eks. forældre, lærere, psykologer, psykiatere, pædagoger og andre fagfolk - både indenfor normal- og specialområdet.

 

Pædagoger og lærere til bedre at forstå børns og unges oplevelsesverden i samtaler om glæder, sorger, problemer og deres løsning. Psykologer som et led i det vigtige arbejde med f.eks. mentalisering, i familiebehandling og ved angst, depression og stresstilstande.

 

Forældre: Til at tale med deres børn og unge om trivsel i skolen og i hverdagen.

 

Er også velegnet til personer med autismespektrum tilstande, OCD, ADHD, adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser og lignende.

 

Læs mere »

 

 

 

 

I over ti år har det inspirerende materiale fremmet gensidig dialog, selvindsigt og øgede kompetencer for brugerne og bruges i dag i 9 lande.

 

• Let at anvende – mangfoldige værktøjer – måler, kroppen, døgnet, ansigter, føleord, mine cirkler, samtaleark m.m.

• Visuel, kreativ og engagerende tilgang til samtaler om følelser, stemninger, tanker, sociale relationer m.m.

• Baner vej for fælles problemløsning.

 

Der afholdes løbende kurser i Cat-kit.com - Se kurser

 

Pris for den trykte KAT-kasse er d.kr. 3.749 incl. moms + fragt d.kr. 120. (Købes KAT-kassen følger der gratis adgang med til web-appen for én person i 12 mdr.). Bestil her [email protected]

 

Pris for web-appen for én person i 12 måneder er kr. 375 incl. moms. Bestil her »  Flerbrugerpris – spørg for pris. [email protected]

 

Læs om: App Box

Kurser

Vælg en dato

Om os

CAT-kit.com er et anpartsselskab stiftet i august 2004 af:

  • Annette Møller Nielsen Psykolog
  • Kirsten Callesen Psykolog
  • Michael Ellermann Psykolog
  • Tony Attwood Psykolog
  • Jørgen & Lis Grafikere

 

CVR nummer: 28100981.
Adresse: c/o Avnsbjergvej 50, 4174 Jystrup
Telefon: (+45) 3052 8769.
E-mail: [email protected]
 

KAT-kasser til de skandinaviske lande samles på og afsendes fra Paletten, Autismecenter Storstrøm   

Kontaktpersoner