Choose language

Choose language

OM KAT-KASSEN

Kognitiv Affektiv Trening (KAT) er en metode til å inspirere og strukturere samtaler mellom mennesker omkring tanker, følelser og adferd ved hjelp av et sett nøye tilrettelagte verktøy under fellesbetegnelsen KAT-kassen.

KAT-kassen ble opprinnelig utviklet i Danmark til barn og unge innenfor autismespektret. I over ti år har det inspirerende materialet fremmet gjensidig dialog, selvinnsikt og økt kompetanse for brukerne.

Erfaringen med KAT-kassen har vist at det er et verdifullt hjelpemiddel i arbeidet med sosial kommunikasjon for en rekke målgrupper både innenfor normal- og spesialområdet. I Skandinavia anvendes KAT-kassen av pedagoger og lærere i Grunnskolen, innenfor spesialundervisningen, på døgn- og behandlingsinstitusjoner og i psykiatrien.

Psykologer anvender materialet i kognitiv atferdsterapi med barn, unge og voksne. Metoden er særdeles velegnet til personer med autismespektrumtilstander, OCD, ADH, atferds- og følelesesmesige forstyrrrelser og lignende tilstander.

KAT-kassen tilbyr en visuell struktur når oppgaven er å oppklare, å oppnå selvinnsikt, å formidle personlige opplevelser og ikke minst å finne nye hensiktsmessige handlemuligheter. Materialet finnes i dag i en trykt versjon og som app på ni forskjellige språk.

 

 

LES OM App KASSEN

KURS

VELG DATO

OM OSS

CAT-KIT.COM ER et anpartsselskab
etablert i august 2004 av:

 

VAT Number: 28100981.
ADRESSE: c/o Avnsbjergvej 50, 4174 Jystrup
Telefon: (+45) 3052 8769.
E-postadresse: [email protected]

KAT-KASSER TIL SKANDINAVIA SENDES FRA PALETTEN, AUTISMECENTER STORSTRØM

KONTAKT