Choose language

Choose language

OM KAT-KITTET

KAT-kassen och den motsvarande KAT-webbappen är värdefulla hjälpmedel och samtalsverktyg när känslor, tankar, handlingsmönster eller social samvaro har blivit ett problem i vardagen.

CAT-kit.com (samtalsverktyg för Kognitiv Affektiv Träning) bidrar till att uppnå insikt och utveckla en ömsesidig god kommunikation.

 

Används idag av en rad personer, t ex anhöriga, lärare, psykologer, psykiatriker, pedagoger och andra fackmänniskor både inom normal- och specialområdet.

 

Pedagoger och lärare använder den för att bättre förstå barns och ungas upplevelsevärld i samtal om glädje, sorg, problem och problemlösning. Psykologer använder den som ett led i det viktiga arbetet med t ex mentalisering i familjen och inom traumaterapi vid behandling av ångest och depression, ätstörningar och stresstillstånd.

 

Föräldrar använder den för att prata med sina barn och unga om trivseln i skolan och i vardagen.

 

Den lämpar sig även väl för personer med tillstånd inom autismspektrat, OCD, ADHD, beteendemässiga och känslomässiga störningar och dylikt.

 

Läs mera »

 

 

 

I över tio år har det inspirerande materialet främjat ömsesidig dialog, självinsikt och ökad kompetens för användarna och det används idag i 9 länder.

 

• Lätt att använda – en rad olika verktyg – mätaren, kroppen, dygnet, ansikten, känsloord, mina cirklar, samtalsark mm.

• Visuell, kreativ och engagerande tillgång till samtal om känslor, stämningar, tankar, sociala relationer mm.

• Lätt att utarbeta handlingsplaner och gemensamma lösningar på problemen.

 

Det hålls fortlöpande kurser i Cat-kit.com - Se ”kurser” 

 

Priset för den tryckta KAT-kassen är 3.749 Dkr inkl moms + frakt 120 Dkr. (Köper man KAT-kassen får man gratis tillgång till webbappen för en person i 12 månader.). Beställ »

 

Priset för webbappen för en person i 12 månader är 375 Dkr inkl moms. För flera användare vänligen gör en prisförfrågan på [email protected]

 

 

Läs om: App Box

Kurser

Välj ett datum

Om oss

CAT-kit.com är ett privat bolag
etablerad i Augusti 2004 av:

 

VAT Number: 28100981.
Address: c/o Avnsbjergvej 50, 4174 Jystrup
Phone: (+45) 3052 8769.
E-mail: [email protected]
 

KAT-kitten til de skandinaviska länderna monteras och skickas från Paletten, Autismecenter Storstrøm.   

Kontakta oss