Choose language

Choose language

OM KAT-KITTET

Kognitiv Affektiv Träning (KAT) är en metod för att inspirera och strukturera samtal mellan människor kring tankar, känslor och beteende genom att använda en uppsättning omsorgsfullt designade verktyg under det gemensamma namnet KAT-kittet.

KAT-kittet utvecklades ursprungligen i Danmark till barn och unga inom autismspektrat. I över tio år har det inspirerande materialet främjat en ömsesidig dialog, självinsikt och ökade färdigheter för brukarna.

Erfarenheterna med KAT-kittet har visat, att det är ett värdefullt hjälpmedel i arbetet med social kommunikation för ett stort antal målgrupper både inom normal - och specialområdet.I Skandinavien används KAT-kittet av pedagoger, lärare i skolan, specialundervisningen, på gruppboenden och behandlingsinstitutioner och inom psykiatrin.

Psykologer använder materialet i kognitiv beteendeterapi med barn, ungdomar och vuxna. Metoden är särskilt lämplig till personer med autsimspektrumtillstånd, OCD, ADHD, beteende- och känslomässiga störningar och liknande tillstånd.

KAT-kittet erbjuder en visuell struktur, när uppgiften är att klargöra, att uppnå självinsikt, att förmedla personliga upplevelser och inte minst för att finna nya ändamålsenliga handlingsmöjligheter. Materialet finns idag i en tryckt version och som app på nio olika språk.

 

 

Läs om: App Box

Kurser

Välj ett datum

Om oss

CAT-kit.com är ett privat bolag
etablerad i Augusti 2004 av:

 

VAT Number: 28100981.
Address: c/o Avnsbjergvej 50, 4174 Jystrup
Phone: (+45) 3052 8769.
E-mail: [email protected]
 

KAT-kitten til de skandinaviska länderna monteras och skickas från Paletten, Autismecenter Storstrøm.   

Kontakta oss