Choose language

Choose language

Om CAT KIT

Kognitiv Affektiv Træning (KAT) er en metode til at inspirere og strukturere samtaler mellem mennesker omkring tanker, følelser og adfærd ved hjælp af et sæt nøje tilrettelagte værktøjer under fællesbetegnelsen KAT-kassen.

KAT-kassen blev oprindeligt udviklet i Danmark til børn og unge indenfor autismespektret, og i over ti år har det inspirerende materiale fremmet gensidig dialog, selvindsigt og øgede kompetencer for brugerne.


Erfaringen med KAT-kassen har vist, at det er et værdifuldt hjælpemiddel i arbejdet med social kommunikation for en række målgrupper både indenfor normal- og specialområdet. I Skandinavien anvendes KAT-kassen af pædagoger og lærere i Folkeskolen, indenfor specialundervisningen, på døgn- og behandlingsinstitutioner og i psykiatrien.


Psykologer anvender materialet i kognitiv adfærdsterapi med børn, unge og voksne. Metoden er særdeles velegnet til personer med autismespektrumtilstande, OCD, ADHD, adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser og lignende tilstande.


KAT-kassen tilbyder en visuel struktur, når opgaven er at opklare, at opnå selvindsigt, at formidle personlige oplevelser og ikke mindst at finde nye hensigtsmæssige handlemuligheder. Materialet findes i dag i en trykt version og som app på ni forskellige sprog.

 

 

Læs om: App Box

Kurser

Vælg en dato

Om os

CAT-kit.com er et anpartsselskab stiftet i august 2004 af:

  • Annette Møller Nielsen Psykolog
  • Kirsten Callesen Psykolog
  • Michael Ellermann Psykolog
  • Tony Attwood Psykolog
  • Jørgen & Lis Grafikere

 

CVR nummer: 28100981.
Adresse: c/o Avnsbjergvej 50, 4174 Jystrup
Telefon: (+45) 3052 8769.
E-mail: [email protected]
 

KAT-kasser til de skandinaviske lande samles på og afsendes fra Paletten, Autismecenter Storstrøm   

Kontaktpersoner